Startsida

jolster-aurefest19

Jølstrsverreamundsen1996avatnet er kjent som eit av Noregs beste fiskevatn! Rekorden på st ang har Sverre Amundsen frå då han tok ein storaure på 12,1 kg på sluk våren 1996.

Prisen på fiskekort i Jølster er for eit dagskort kr. 120,- og 600 kr for veke og 1000 kr for sesong. Dette er eit felles fiskekort som gjeld for stangfiske, oterfiske og alle
andre typar sportsfiske. (ikkje garnfiske) i heile Jølster. Korta kan kjøpast hjå turistbedrifter/forretningar/bensinstasjonar i kommunen.

De kan og kjøpe kort på  internett gjennom portalen til Inatur og via SMS.  Jølster har terreng som gir gode høve til småviltjakt i slutten av september og framover. Jaktkort for småviltjakt kan ein kjøpe m.a. på Lunde turiststasjon, Esso på Skei, og Jølstraholmen.

Nyheter, info frå jakt og fiskelaget.

Fangstregistreringar 2019
Fangstregistreringar 2019
Sendast til : Magnar Juklestad eller Oddmund Støylen. E – post: oddmund. stoylen@enivest.net innan 1 oktober 2019. Fangst registreringane er svært viktige. fangstregistreringsskjema2019 fangstregistreringsskjema2019