Småviltjakt 

Jølster har terreng som gir gode høve til småviltjakt i slutten av september og framover. Jaktkort for småviltjakt kan ein kjøpe m.a. på Lunde turiststasjon, Esso på Skei, og Jølstraholmen.

Jakttid for småvilt i 2022 er frå og med 10 september og til og med 23 desember.vinterrype

Jakt og fangst på anna småvilt er ikke tillatt i tiden fra og med 24.12. til og med 31.12. utover dette gjeld nasjonale jaktider

Vil og minne om at det ikkje er tilatt å bruke hund til småviltjakt i Jølster.
På årsmøtet i fellessyret vart det bestemt å innføre felles jaktkort for heile Jølster på lik linje med felles fiskekort. Prisar: døgn 150 kr, for veke 500 kr, for sesong 1000 kr. Begrensningar på 3 ryper pr jeger pr dag vart og innført frå og med 10 sept. 2014