Jølstra 

Elva Jølstra er og ei av gode ørretelvane i landet, det vart blant anna arrangert EM i flugefiske her i 2007.

Elvar strekker seg frå Vassenden og ned til demninga ved grensa til Førde Kommune.

Frå nettsida til sunnfjord.no

World class – sunnfjord som stad for aurefiske

President i FIPS Mouche, James Ferguson spara ikkje på godorda i avslutningstalen sin under EM flugefiske i Sunnfjord i slutten av august 2007. – Vi plar ikkje rangere dei ulike meisterskap opp mot ein annan, men Sunnfjord som fiskeområde, både med omsyn til kvantiteten og kvaliteten er «World Class», sa han, og la til at dette var ein av mange faktorar som gjorde meisterskapen i Sunnfjord til «an outstanding sucess». På nettsida www.effc.no kan du no finne alle resultatat. Her finn du også bilder som er lagt ut på nettsida til Pål Andersen.