Villreinjakt i Førdefjella

Dei av jaktrettshavarane / grunneigarane i Jølster jakt og fiskelag sone 3 (nordsida) som ynskjer å delta i trekkinga av villreinløyver år 2024, må sende epost til: jonny@lofnes.no eller til Jonny Lofnes, Svidalsvegen 180, 6847 Vassenden, innan 1. juli med namn, gardsnr. og bruksnr.