fiskekort i gamle Jølster kommune

for å presiser so selge vi fiskekort for området beståande av gamle Jølster Kommune. Elva Jølstra frå Stakallefossen og oppover, (vi sel ikkje kort i lakseførande delen i Førde) heile Jølstravatnet, Stardalselva heilt ned til grensa til Gloppen, småvatna innanfor Skei og elva og vatna ned til Førs. Vi sel ikkje kort i Breimsvatnet. Også alle dei andre vatna og småelvane i Jølster.

Vi har og ein kontrollør som reiser rundt og sjekkar fiskekort, i tillegg til at grunneigarane kan spørje fiskarane om å få sjå fiskekort.

ta kontakt viss De treng info utover det De finn her på nettsida – god fisketur 🙂 frå oss i Jølster Jakt og Fiskelag