Årsmøte Jølster Jakt og Fiskelag, 08.06.2020 kl. 19.00

Innkalling til årsmøta på Thon Hotel Jølster, Mandag 08.06. 2020 kl. 19.00. Då vil sone 2, sone 3, og sone 4, ha sine respektive årsmøte fram til. kl 20.00.

Frå kl 20.00 matøkt og fellesmøte med alle sonene

Frå kl 21.00 Fellesstyremøte alle soner

På grunn av smittevernreglar knytt til Covid-19 situasjonen ønskjer vi at ein sender påmelding til: finn@jolsterlia.no for at vi skal få oversikt over kor mange som kjem.